Berita

MAKLUMAT PELAYANAN

0

 

MAKLUMAT PELAYANAN :

 

“DENGAN INI, KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN YANG BERLAKU

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.